Back-Ups

Wat moet ik back-uppen?

  • De map C:\vs
  • Eventuele import en export mappen (Zie parameters).
De volgende mogen ook, maar zijn niet noodzakelijk.
  • De map c:\pvx (Dit kan ook gedownload worden)
  • De snelkoppeling (Deze kan opnieuw aangemaakt worden
Nota:
  • De plaats van de mappen kan verschillen naargelang de gekozen installatie.
  • Dit is alles wat nodig is voor het programma en data van V-Soft.
  • Natuurlijk moet je ook een back-up maken van andere zaken (Mijn documenten, boekhouding, e-mail, ...)
  • Maak steeds meerdere verschillende back-ups en doe dat regelmatig (Liefst dagelijks)

Mijn ip

Om je IP-Adres te weten gaat u naar


http://www.watismijnip.nl